З 01.01.2018 р. набрали чинності зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а саме:

 

- введено поняття «підприємства, що становлять суспільний інтерес», а також визначено для них особливі умови ведення обліку та звітування, підвищено рівень публічності та доступності фінансової інформації підприємств шляхом розкриття інформації на власних сайтах та запроваджено вимоги надання фінансової звітності на запит зацікавлених сторін;

- встановлено спеціальні критерії для класифікації суб’єктів господарювання на мікро-, малі, середні та великі підприємства;

- розширено перелік випадків, коли фінансова звітність підлягає обов’язковому аудиту;

- оновлено підходи до документування господарських операцій.

 

За розміром підприємства класифікуються на мікро-, малі, середні та великі. Як вже зазначалось, Законом № 2164 для цілей бухгалтерського обліку визначено нову класифікацію поділу суб’єктів господарювання за критерієм їх розмірів. Критерії наведено в таблиці.

Мікропідприємства

Малі підприємства

Середні підприємства

Великі підприємства

Ті, що одночасно задовольняють дві з таких трьох ознак:

Ті, що не відповідають критеріям, встановленим для мікропідприємств, та одночасно задовольняють дві з таких трьох ознак:

Ті, що не відповідають критеріям, встановленим для малих підприємств, та одночасно задовольняють дві з таких трьох ознак:

Ті, що не відповідають критеріям, встановленим для середніх підприємств, та одночасно задовольняють дві з таких трьох ознак:

балансова вартість активів — до 350 тис. євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тис. євро;

середня кількість працівників — 
до 10 осіб

балансова вартість активів — до 4 млн євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — 
до 8 млн євро;

середня кількість працівників — 
до 50 осіб

балансова вартість активів — до 20 млн євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — 
до 40 млн євро;

середня кількість працівників — 
до 250 осіб

балансова вартість активів — 
понад 20 млн євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — 
понад 40 млн євро;

середня кількість працівників —
понад 250 осіб

Для розрахунку кількісного значення наведених у таблиці ознак в євро застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Нацбанку України, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Хто звітуватиме за Міжнародними стандартами

Звітність за міжнародними стандартами мають складати такі суб’єкти господарювання:

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес;
  • публічні акціонерні товариства;
  • підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Нововведенням є те, що підприємства, які згідно із законодавством складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.

При цьому звертаємо увагу, що першим звітним періодом, за який підприємства, що зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 р.

За матеріалами Вісник. Офіційно про податки"