Освітня програма

Фінанси, банківська справа та страхування

Фаховий молодший бакалавр
Термін навчання
2 роки 10 місяців (після 9 класів)
1 рік 10 місяців (після 11 класів)

В лабораторії “Навчальна бухгалтерія”

здобувачі освіти вивчають такі освітні компоненти
Бухгалтерський облік
Теми:
1. Документація
2. Метод бухгалтерського обліку