Image

Вікторія Гриценко

ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ”
зав. обліково-фінансовим відділенням