Освітня програма

Облік і оподаткування

Фаховий молодший бакалавр
Термін навчання
2 роки 10 місяців (після 9 класів)
1 рік 10 місяців (після 11 класів)

В лабораторії “Навчальна бухгалтерія”

здобувачі освіти вивчають такі освітні компоненти
Бухгалтерський облік
Теми:
1. Документація
2. Метод бухгалтерського обліку

За період навчання студенти

Складають та опрацьовують

Складають та опрацьовують

безліч первинних документів з усіх ділянок обліку
Формують регістри

Формують регістри

бухгалтерського обліку за різними формами обліку
Складають фінансову звітність

Складають фінансову звітність

для суб’єктів господарювання за різними системами ведення обліку
Здійснюють реєстрацію операцій

Здійснюють реєстрацію операцій

за допомогою автоматизованих систем обліку
Формують податкову звітність

Формують податкову звітність

за допомогою спеціалізованих додатків
Аналізують фінансову звітність

Аналізують фінансову звітність

та приймають рішення щодо удосконалення ведення господарської діяльності
Вчaться фінансовій грамотності

Вчaться фінансовій грамотності

та вмінню працювати з коштами
Набувають навичок виконувати

Набувають навичок виконувати

роботу вчасно та уникати штрафних санкцій
Працюють в команді

Працюють в команді

та несуть відповідальність за прийняті рішення