З 01.01.2018 р. набрали чинності зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а саме:

 

- введено поняття «підприємства, що становлять суспільний інтерес», а також визначено для них особливі умови ведення обліку та звітування, підвищено рівень публічності та доступності фінансової інформації підприємств шляхом розкриття інформації на власних сайтах та запроваджено вимоги надання фінансової звітності на запит зацікавлених сторін;

- встановлено спеціальні критерії для класифікації суб’єктів господарювання на мікро-, малі, середні та великі підприємства;

- розширено перелік випадків, коли фінансова звітність підлягає обов’язковому аудиту;

- оновлено підходи до документування господарських операцій.

 

 

Облік інших коштів здійснюється на рахунку 33 “Інші кошти”. До них належать грошові документи і грошові кошти в дорозі як у національній, так і в іноземній валюті. 

 В даному розділі Ви дізнаєтесь,  якими первинними документами оформляються безготівкові розрахунки з дебіторами та кредиторами. Крім того Ви познайомитесь із характеристикою рахунку 31 та типовими кореспонденціями рахунків, і не тільки це...

      Розглянуто економічний зміст грошових коштів, порядок ведення касових операцій, порядок приймання та видачі готівки з каси,  основні бухгалтерські проведення та порядок здійснення записів при обліку готівки.