1. Облік коштів  в касі

  Прибутковий касовий ордер 

  Видатковий касовий ордер

  Журнал реєстрації касових ордерів

  Касова книга

  Відомість на виплату грошей

   

 2. Облік коштів на рахунках в банку 

  Платіжне доручення 

  Платіжна вимога-доручення

  Грошовий чек

  Розрахунковий чек

  Заявка на переказ готівки 

   

 3. Облік розрахунків

  Товарно-транспортна накладна

  Рахунок-фактура

  Податкова накладна

  Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

  Довіреність

   

 4. Облік запасів

  Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей

  Лімітно-забірна картка на отримання запчастин 

  Накладна (внутрігосподарського призначення) 

  Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин

  Акт витрати насіння і садивного матеріалу

  Акт на списання виробничого та господарського інвентарю

  Відомість дефектів на ремонт машини

  Товарна накладна

  Відомість витрати кормів

  Книга складського обліку 

   

 5. Облік продукції с.-г. виробництва

  Щоденник надходження сільськогосподарської продукції

  Акт на сортування та сушку продукції рослинництва

  Акт на приймання грубих і соковитих кормів

  Реєстр приймання зерна від шофера

  Реєстр приймання зерна вагарем

  Журнал обліку надою молока

  Відомість руху молока

  Талон шофера

  Талон комбайнера

  Виписка з реєстру про намолот зерна і зібрану площу

  Відомість руху зерна та іншої продукції

  Товарно-транспортна накладна (тварини)

  Товарно-транспортна накладна (буряк)

  Приймальна квитанція

  Товарно-транспортна накладна (молоко)

  Товарно-транспортна накладна (зерно)

   

 6. Облік поточних біологічних активів

  Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю

  Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю

  Акт на оприбуткування приплоду тварин

  Акт акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва

  Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів

  Відомість зважування тварин

  Розрахунок визначення приросту

  Книга обліку руху тварин і птиці на фермі

  Звіт про рух тварин і птиці на фермі

   

 7. Облік довгострокових біологічних активів

  Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію

  Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин)

  Акт на списання багаторічних насаджень

  Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)

   

 8. Облік основних засобів

  Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

  Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об'єктів

  Акт на списання основних засобів

  Акт на списання автотранспортних засобів

  Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів

  Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули

  Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів

   

 9. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

  Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

  Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

  Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

  Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

   

 10. Облік нематеріальних активів

  Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

  Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

  Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

  Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

   

 11. Облік праці та її оплати

  Обліковий лист тракториста-машиніста

  Обліковий лист праці і виконаних робіт

  Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва

  Наказ(розпорядження)про надання відпустки

  Табель обліку використання робочого часу

  Подорожній лист вантажного автомобіля

  Наряд на відрядну роботу (бригадний)