З метою підготовки якісних, висококваліфікованих кадрів для системи сільського господарства України, колектив обліково-фінансового відділення із великою відповідальність ставиться до однієї з найважливіших форм навчання – практичних занять. Однією з ключових ланок у підвищенні якості підготовки молодших спеціалістів-бухгалтерів та набуття студентами практичних навичок є лабораторія «Навчальної бухгалтерії»

Лабораторія створена відповідно до розробленого «Положення про навчальну бухгалтерію».

Розміщена в окремій аудиторії, забезпечена технічними засобами навчання, персональними комп’ютерами, їх 15,  з відповідним програмним забезпеченням 1С бухгалтерія 7.7 та 8.2 типової та сільськогосподарської конфігурації, М.е.дос, контролюючі програми тощо. Є постійний доступ до Інтернету через наявність бездротового покриття Вай-фай. Все це дозволяє проводити практичні заняття з поділом на підгрупи.